TitlePoland-Warsaw: Marine survey services
Notice Publication Number173916-2021
Publication Number2021/S 067-173916
Publication Date20210407
Deadline for Submission20210506 12:00
Deletion Date20210506
OJ S Issue Number67
Town/City of the BuyerWarsaw
Official Name of the BuyerElektrownia Wiatrowa Baltica 1 Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik PGE Baltica Sp. z o.o.
Original LanguagePL
Country of the BuyerPoland
Type of BuyerUtilities entity
Type of ContractServices
Type of ProcedureCompetitive dialogue
Notice TypeContract notice
RegulationEuropean Union, with participation by GPA countries
Type of BidSubmission for all lots
Award CriteriaThe most economic tender
Common Procurement Vocabulary (CPV)71354500: Marine survey services
Place of Performance (NUTS)PL63
Internet Address (URL)https://www.gkpge.pl/
Title (PL)Kampania pomiarowa wiatru w obrębie morskiej farmy wiatrowej Baltica-1
Short Description (PL)Kampania pomiarowa wiatru w obrębie morskiej farmy wiatrowej Baltica-1.
Oprócz pomiarów wiatru rejestrowanych LiDARem Zamawiający wymaga rejestracji między innymi: temperatury, ciśnienia, wilgotności powietrza, opadów atmosferycznych, prędkości i kierunku wiatru, temperatury i zasolenia wody, wysokości fali i jej kierunku, okresów fali, prędkości i kierunku prądów morskich.
Contracting Authority/Entity (PL)
Official NameElektrownia Wiatrowa Baltica 1 Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik PGE Baltica Sp. z o.o.
Postal Addresssul. Mokotowska 49
TownWarszawa
Postal Code01-542
CountryPoland
Contact PersonPiotr Gowik
E-mailpiotr_gowik@gkpge.pl
NUTS CodePL911
Internet Addresshttps://www.gkpge.pl/

[Disclaimer: The below text is machine translated. For accurate information kindly refer the above text in original language.]
TitleWind Measurement Campaign within the Marine Wind Farm Baltica-1
Short DescriptionWind measuring campaign within the Baltica-1 wind farm.
In addition to wind measurements recorded with Lidar, the Ordering Party requires registration, inter alia: temperature, pressure, humidity, atmospheric precipitation, speed and direction of wind, temperature and salinity of water, wave height and direction, wavelengths, speed and direction of marine currents.